GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
283k 418 1154 2554
 • 418
 • 1154
 • 2554
jothee
76.2k 536 1384 2436
 • 536
 • 1384
 • 2436
Habibkhan
65.9k 10 45 224
 • 10
 • 45
 • 224
Kathleen
58.4k 638 1683 2368
 • 638
 • 1683
 • 2368
srestha
53.1k 24 156 520
 • 24
 • 156
 • 520
Praveen Saini
52.6k 73 224 453
 • 73
 • 224
 • 453
Kapil
46.4k 12 75 392
 • 12
 • 75
 • 392
Prashant.
46.2k 10 44 260
 • 10
 • 44
 • 260
Digvijay Pandey
45.8k 28 132 361
 • 28
 • 132
 • 361
Debashish Deka
45.6k 19 137 400
 • 19
 • 137
 • 400
Sanjay Sharma
42.7k 29 191 503
 • 29
 • 191
 • 503
shekhar chauhan
41.4k 13 189 534
 • 13
 • 189
 • 534
Akash Kanase
41.3k 109 390 749
 • 109
 • 390
 • 749
ManojK
36.3k 20 89 325
 • 20
 • 89
 • 325
Rajarshi Sarkar
34.2k 27 168 330
 • 27
 • 168
 • 330
rude
33.7k 10 78 287
 • 10
 • 78
 • 287
Pooja Palod
31k 27 197 428
 • 27
 • 197
 • 428
LeenSharma
29.9k 10 48 216
 • 10
 • 48
 • 216
makhdoom ghaya
29.2k 161 671 1363
 • 161
 • 671
 • 1363
amarVashishth
27.7k 45 187 363
 • 45
 • 187
 • 363
sh!va
24.7k 17 121 365
 • 17
 • 121
 • 365
mcjoshi
24.6k 12 52 216
 • 12
 • 52
 • 216
vijaycs
24.6k 13 41 185
 • 13
 • 41
 • 185
papesh
22.5k 9 45 151
 • 9
 • 45
 • 151
Bikram
21.7k 11 97 311
 • 11
 • 97
 • 311
pC
20.2k 23 154 315
 • 23
 • 154
 • 315
focus _GATE
19.9k 23 83 184
 • 23
 • 83
 • 184
Pragy Agarwal
19.2k 20 55 135
 • 20
 • 55
 • 135
Ishrat Jahan
19.1k 272 610 783
 • 272
 • 610
 • 783
Gate Keeda
18.7k 30 130 207
 • 30
 • 130
 • 207
Aboveallplayer
18.4k 10 64 160
 • 10
 • 64
 • 160
sudsho
17.1k 7 18 116
 • 7
 • 18
 • 116
Rajesh Pradhan
16.5k 9 40 138
 • 9
 • 40
 • 138
Himanshu1
15.7k 18 99 184
 • 18
 • 99
 • 184
Sushant Gokhale
14.9k 6 16 62
 • 6
 • 16
 • 62
Vijay Thakur
14.6k 10 98 227
 • 10
 • 98
 • 227
Umang Raman
14.3k 10 42 124
 • 10
 • 42
 • 124
shivanisrivarshini
13.7k 13 52 157
 • 13
 • 52
 • 157
Tendua
13.5k 12 43 117
 • 12
 • 43
 • 117
Vikrant Singh
13.3k 41 147 213
 • 41
 • 147
 • 213
Bhagirathi
13.1k 14 60 134
 • 14
 • 60
 • 134
gatecse
12.9k 104 233 319
 • 104
 • 233
 • 319
Akriti sood
12.8k 11 105 276
 • 11
 • 105
 • 276
sonam vyas
12.7k 18 48 121
 • 18
 • 48
 • 121
अनुराग पाण्डेय
12.7k 18 53 124
 • 18
 • 53
 • 124
Anusha Motamarri
11.5k 9 43 144
 • 9
 • 43
 • 144
Prajwal Bhat
11.4k 7 38 79
 • 7
 • 38
 • 79
Prabhanjan_1
11.4k 6 20 57
 • 6
 • 20
 • 57
Sankaranarayanan P.N
11k 14 72 154
 • 14
 • 72
 • 154
santhoshdevulapally
10.7k 4 16 67
 • 4
 • 16
 • 67
22,075 questions
28,041 answers
63,230 comments
24,135 users