GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
273k 290 966 2238
 • 290
 • 966
 • 2238
jothee
73.3k 310 1121 1941
 • 310
 • 1121
 • 1941
Habibkhan
59.7k 9 33 194
 • 9
 • 33
 • 194
Kathleen
56.3k 439 1570 2247
 • 439
 • 1570
 • 2247
Praveen Saini
52.2k 72 217 446
 • 72
 • 217
 • 446
srestha
49.7k 19 111 452
 • 19
 • 111
 • 452
Digvijay Pandey
43.7k 25 128 351
 • 25
 • 128
 • 351
Anirudh
43.2k 10 27 222
 • 10
 • 27
 • 222
shekhar chauhan
40.8k 12 171 530
 • 12
 • 171
 • 530
Akash Kanase
40.7k 99 310 681
 • 99
 • 310
 • 681
Kapil
40.7k 9 63 365
 • 9
 • 63
 • 365
Sanjay Sharma
37.9k 15 121 388
 • 15
 • 121
 • 388
Debashish Deka
36.5k 10 87 318
 • 10
 • 87
 • 318
ManojK
35.4k 15 78 303
 • 15
 • 78
 • 303
Rajarshi Sarkar
33.8k 27 162 318
 • 27
 • 162
 • 318
Pooja Palod
30.2k 23 184 419
 • 23
 • 184
 • 419
LeenSharma
29.2k 10 46 216
 • 10
 • 46
 • 216
makhdoom ghaya
28.1k 98 516 989
 • 98
 • 516
 • 989
amarVashishth
26.9k 32 156 357
 • 32
 • 156
 • 357
rude
25.4k 8 74 243
 • 8
 • 74
 • 243
vijaycs
23.7k 11 35 172
 • 11
 • 35
 • 172
mcjoshi
22.1k 11 39 189
 • 11
 • 39
 • 189
Gabbar
21.7k 8 35 126
 • 8
 • 35
 • 126
kunal chalotra
19.3k 17 71 168
 • 17
 • 71
 • 168
pC
19.2k 15 127 278
 • 15
 • 127
 • 278
Pragy Agarwal
19k 20 55 133
 • 20
 • 55
 • 133
Gate Keeda
18.6k 30 129 206
 • 30
 • 129
 • 206
Ishrat Jahan
18.3k 198 578 767
 • 198
 • 578
 • 767
sh!va
18.3k 11 63 218
 • 11
 • 63
 • 218
sudsho
15.7k 7 13 98
 • 7
 • 13
 • 98
Himanshu1
15.5k 18 89 180
 • 18
 • 89
 • 180
Rajesh Pradhan
15.3k 8 25 112
 • 8
 • 25
 • 112
Umang Raman
14.1k 10 42 123
 • 10
 • 42
 • 123
shivanisrivarshini
13.5k 9 46 141
 • 9
 • 46
 • 141
Vikrant Singh
13.2k 37 140 208
 • 37
 • 140
 • 208
Bhagirathi
12.8k 14 57 131
 • 14
 • 57
 • 131
gatecse
12.6k 71 204 288
 • 71
 • 204
 • 288
Bikram
12.6k 4 22 116
 • 4
 • 22
 • 116
Uddipto
12.5k 6 44 120
 • 6
 • 44
 • 120
अनुराग पाण्डेय
12.4k 15 51 124
 • 15
 • 51
 • 124
Tendua
12.4k 11 38 109
 • 11
 • 38
 • 109
sonam vyas
12.2k 15 48 119
 • 15
 • 48
 • 119
Vijay Thakur
11.7k 7 65 202
 • 7
 • 65
 • 202
Prabhanjan_1
11.2k 6 15 54
 • 6
 • 15
 • 54
Sushant Gokhale
10.8k 5 12 33
 • 5
 • 12
 • 33
Sankaranarayanan P.N
10.7k 11 68 140
 • 11
 • 68
 • 140
Happy Mittal
10.5k 19 51 85
 • 19
 • 51
 • 85
Prajwal Bhat
10.4k 6 22 69
 • 6
 • 22
 • 69
Anu
10.3k 11 54 93
 • 11
 • 54
 • 93
Akriti sood
10.2k 5 57 205
 • 5
 • 57
 • 205
19,195 questions
24,079 answers
53,024 comments
20,314 users