GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
280k 365 1125 2491
 • 365
 • 1125
 • 2491
jothee
75.6k 394 1203 2041
 • 394
 • 1203
 • 2041
Habibkhan
64.8k 10 43 221
 • 10
 • 43
 • 221
Kathleen
58.2k 559 1675 2363
 • 559
 • 1675
 • 2363
Praveen Saini
52.4k 73 224 450
 • 73
 • 224
 • 450
srestha
51.7k 23 138 500
 • 23
 • 138
 • 500
Digvijay Pandey
45.3k 28 129 357
 • 28
 • 129
 • 357
Anirudh
44.4k 10 42 243
 • 10
 • 42
 • 243
Kapil
42.3k 10 70 380
 • 10
 • 70
 • 380
Akash Kanase
41.2k 107 364 731
 • 107
 • 364
 • 731
shekhar chauhan
40.8k 13 180 532
 • 13
 • 180
 • 532
Debashish Deka
40.6k 17 116 363
 • 17
 • 116
 • 363
Sanjay Sharma
40.1k 18 141 423
 • 18
 • 141
 • 423
ManojK
35.9k 15 83 311
 • 15
 • 83
 • 311
Rajarshi Sarkar
34k 27 168 330
 • 27
 • 168
 • 330
Pooja Palod
30.7k 27 193 423
 • 27
 • 193
 • 423
LeenSharma
29.3k 10 48 216
 • 10
 • 48
 • 216
makhdoom ghaya
29k 110 563 1122
 • 110
 • 563
 • 1122
amarVashishth
27.5k 40 176 362
 • 40
 • 176
 • 362
rude
25.4k 8 75 245
 • 8
 • 75
 • 245
vijaycs
24.3k 13 38 181
 • 13
 • 38
 • 181
mcjoshi
24.3k 11 46 211
 • 11
 • 46
 • 211
Gabbar
22.3k 9 40 143
 • 9
 • 40
 • 143
sh!va
20.4k 14 85 247
 • 14
 • 85
 • 247
pC
20.2k 19 144 307
 • 19
 • 144
 • 307
kunal chalotra
19.9k 19 76 178
 • 19
 • 76
 • 178
Bikram
19.5k 10 91 288
 • 10
 • 91
 • 288
Pragy Agarwal
19.2k 20 55 134
 • 20
 • 55
 • 134
Ishrat Jahan
19k 249 603 782
 • 249
 • 603
 • 782
Gate Keeda
18.7k 30 130 207
 • 30
 • 130
 • 207
Aboveallplayer
18.1k 10 53 151
 • 10
 • 53
 • 151
sudsho
17.1k 7 16 114
 • 7
 • 16
 • 114
Rajesh Pradhan
16.2k 9 35 134
 • 9
 • 35
 • 134
Himanshu1
15.7k 18 93 183
 • 18
 • 93
 • 183
Sushant Gokhale
14.7k 5 14 50
 • 5
 • 14
 • 50
Vijay Thakur
14.4k 10 83 222
 • 10
 • 83
 • 222
Umang Raman
14.2k 10 42 123
 • 10
 • 42
 • 123
shivanisrivarshini
13.5k 10 47 146
 • 10
 • 47
 • 146
Tendua
13.3k 12 40 113
 • 12
 • 40
 • 113
Vikrant Singh
13.3k 40 144 212
 • 40
 • 144
 • 212
Bhagirathi
13k 14 60 134
 • 14
 • 60
 • 134
gatecse
12.9k 94 233 318
 • 94
 • 233
 • 318
अनुराग पाण्डेय
12.7k 16 52 124
 • 16
 • 52
 • 124
sonam vyas
12.4k 17 48 119
 • 17
 • 48
 • 119
Anusha Motamarri
11.4k 7 40 139
 • 7
 • 40
 • 139
Prajwal Bhat
11.4k 7 33 78
 • 7
 • 33
 • 78
Prabhanjan_1
11.4k 6 17 55
 • 6
 • 17
 • 55
Akriti sood
11k 8 78 245
 • 8
 • 78
 • 245
Sankaranarayanan P.N
10.9k 13 71 143
 • 13
 • 71
 • 143
Happy Mittal
10.7k 19 52 85
 • 19
 • 52
 • 85
20,793 questions
25,951 answers
59,558 comments
21,976 users