GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
290k 484 1275 2752
 • 484
 • 1275
 • 2752
jothee
79.1k 771 1846 2804
 • 771
 • 1846
 • 2804
Habibkhan
68.8k 11 52 244
 • 11
 • 52
 • 244
Kathleen
61.6k 854 1858 2436
 • 854
 • 1858
 • 2436
srestha
56.6k 30 190 563
 • 30
 • 190
 • 563
Praveen Saini
53.3k 81 230 462
 • 81
 • 230
 • 462
Debashish Deka
50.9k 26 162 476
 • 26
 • 162
 • 476
Prashant.
48.5k 13 56 294
 • 13
 • 56
 • 294
Kapil
47.9k 16 86 401
 • 16
 • 86
 • 401
Digvijay Pandey
46.5k 32 146 378
 • 32
 • 146
 • 378
Sanjay Sharma
44.5k 44 250 582
 • 44
 • 250
 • 582
Akash Kanase
42.7k 132 441 788
 • 132
 • 441
 • 788
shekhar chauhan
42.5k 14 202 545
 • 14
 • 202
 • 545
Bikram
39.7k 13 110 422
 • 13
 • 110
 • 422
ManojK
37.3k 21 94 336
 • 21
 • 94
 • 336
Rajarshi Sarkar
34.9k 33 183 343
 • 33
 • 183
 • 343
rude
34k 10 79 291
 • 10
 • 79
 • 291
makhdoom ghaya
32.9k 194 975 1658
 • 194
 • 975
 • 1658
Pooja Palod
32k 34 216 455
 • 34
 • 216
 • 455
LeenSharma
31.7k 10 48 223
 • 10
 • 48
 • 223
amarVashishth
28.2k 55 205 370
 • 55
 • 205
 • 370
sh!va
27.8k 102 308 622
 • 102
 • 308
 • 622
vijaycs
25k 13 46 197
 • 13
 • 46
 • 197
mcjoshi
24.9k 13 61 227
 • 13
 • 61
 • 227
papesh
23.2k 9 53 175
 • 9
 • 53
 • 175
pC
21.1k 34 194 335
 • 34
 • 194
 • 335
focus _GATE
20.7k 29 94 196
 • 29
 • 94
 • 196
Ishrat Jahan
20k 361 649 794
 • 361
 • 649
 • 794
Pragy Agarwal
19.4k 21 59 138
 • 21
 • 59
 • 138
Gate Keeda
18.9k 34 131 207
 • 34
 • 131
 • 207
Aboveallplayer
18.4k 10 71 167
 • 10
 • 71
 • 167
Rajesh Pradhan
17.8k 11 51 175
 • 11
 • 51
 • 175
sudsho
17.7k 10 19 119
 • 10
 • 19
 • 119
Himanshu1
16.2k 19 107 194
 • 19
 • 107
 • 194
Sushant Gokhale
15.4k 6 17 70
 • 6
 • 17
 • 70
Vijay Thakur
15.1k 14 118 238
 • 14
 • 118
 • 238
Umang Raman
14.8k 13 45 126
 • 13
 • 45
 • 126
Tendua
14k 13 46 127
 • 13
 • 46
 • 127
shivanisrivarshini
13.9k 15 58 171
 • 15
 • 58
 • 171
Vikrant Singh
13.4k 47 152 218
 • 47
 • 152
 • 218
akash.dinkar12
13.4k 7 11 28
 • 7
 • 11
 • 28
Akriti sood
13.3k 13 139 303
 • 13
 • 139
 • 303
gatecse
13.1k 127 246 323
 • 127
 • 246
 • 323
Bhagirathi
13.1k 14 67 135
 • 14
 • 67
 • 135
अनुराग पाण्डेय
13k 18 57 130
 • 18
 • 57
 • 130
sonam vyas
12.9k 19 54 121
 • 19
 • 54
 • 121
Prabhanjan_1
11.8k 7 24 60
 • 7
 • 24
 • 60
Prajwal Bhat
11.8k 10 44 88
 • 10
 • 44
 • 88
Anusha Motamarri
11.5k 9 45 149
 • 9
 • 45
 • 149
Sankaranarayanan P.N
11.2k 20 83 165
 • 20
 • 83
 • 165
25,002 questions
32,124 answers
74,782 comments
30,176 users