GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
281k 402 1136 2523
 • 402
 • 1136
 • 2523
jothee
76k 445 1269 2224
 • 445
 • 1269
 • 2224
Habibkhan
65.1k 10 44 222
 • 10
 • 44
 • 222
Kathleen
58.2k 593 1678 2363
 • 593
 • 1678
 • 2363
Praveen Saini
52.5k 73 224 451
 • 73
 • 224
 • 451
srestha
52.4k 24 148 511
 • 24
 • 148
 • 511
Digvijay Pandey
45.3k 28 130 358
 • 28
 • 130
 • 358
Kapil
44.9k 12 73 385
 • 12
 • 73
 • 385
Prashant.
44.8k 10 44 245
 • 10
 • 44
 • 245
Debashish Deka
43.8k 17 121 384
 • 17
 • 121
 • 384
Akash Kanase
41.3k 107 375 740
 • 107
 • 375
 • 740
Sanjay Sharma
41.3k 24 160 465
 • 24
 • 160
 • 465
shekhar chauhan
41.1k 13 185 533
 • 13
 • 185
 • 533
ManojK
36.3k 19 87 317
 • 19
 • 87
 • 317
Rajarshi Sarkar
34k 27 168 330
 • 27
 • 168
 • 330
Pooja Palod
30.7k 27 196 424
 • 27
 • 196
 • 424
rude
30.1k 9 75 256
 • 9
 • 75
 • 256
LeenSharma
29.5k 10 48 216
 • 10
 • 48
 • 216
makhdoom ghaya
29.1k 136 602 1227
 • 136
 • 602
 • 1227
amarVashishth
27.5k 43 180 362
 • 43
 • 180
 • 362
mcjoshi
24.5k 11 49 214
 • 11
 • 49
 • 214
vijaycs
24.3k 13 39 183
 • 13
 • 39
 • 183
sh!va
24.1k 14 98 295
 • 14
 • 98
 • 295
Gabbar
22.1k 9 43 147
 • 9
 • 43
 • 147
Bikram
21k 10 95 297
 • 10
 • 95
 • 297
pC
20.2k 22 149 312
 • 22
 • 149
 • 312
kunal chalotra
19.9k 20 80 182
 • 20
 • 80
 • 182
Pragy Agarwal
19.2k 20 55 134
 • 20
 • 55
 • 134
Ishrat Jahan
19k 261 606 782
 • 261
 • 606
 • 782
Gate Keeda
18.6k 30 130 207
 • 30
 • 130
 • 207
Aboveallplayer
18.2k 10 56 157
 • 10
 • 56
 • 157
sudsho
17.1k 7 17 114
 • 7
 • 17
 • 114
Rajesh Pradhan
16.3k 9 38 135
 • 9
 • 38
 • 135
Himanshu1
15.7k 18 98 183
 • 18
 • 98
 • 183
Sushant Gokhale
14.8k 6 15 58
 • 6
 • 15
 • 58
Vijay Thakur
14.6k 10 92 222
 • 10
 • 92
 • 222
Umang Raman
14.3k 10 42 124
 • 10
 • 42
 • 124
shivanisrivarshini
13.7k 10 50 153
 • 10
 • 50
 • 153
Tendua
13.4k 12 40 114
 • 12
 • 40
 • 114
Vikrant Singh
13.3k 41 145 212
 • 41
 • 145
 • 212
Bhagirathi
13k 14 60 134
 • 14
 • 60
 • 134
gatecse
12.9k 97 233 318
 • 97
 • 233
 • 318
अनुराग पाण्डेय
12.7k 18 52 124
 • 18
 • 52
 • 124
Akriti sood
12.5k 8 92 263
 • 8
 • 92
 • 263
sonam vyas
12.4k 17 48 119
 • 17
 • 48
 • 119
Anusha Motamarri
11.5k 9 43 143
 • 9
 • 43
 • 143
Prabhanjan_1
11.4k 6 18 55
 • 6
 • 18
 • 55
Prajwal Bhat
11.4k 7 35 78
 • 7
 • 35
 • 78
Sankaranarayanan P.N
10.9k 13 71 149
 • 13
 • 71
 • 149
Happy Mittal
10.7k 19 52 85
 • 19
 • 52
 • 85
21,468 questions
26,791 answers
61,029 comments
23,032 users