GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
LavTheRawkstar
5.9k 15 116 225
 • 15
 • 116
 • 225
Shubhanshu
5.9k 4 21 102
 • 4
 • 21
 • 102
shikharV
5.7k 24 102 174
 • 24
 • 102
 • 174
Hemant Parihar
5.6k 4 12 42
 • 4
 • 12
 • 42
worst_engineer
5.6k 23 72 113
 • 23
 • 72
 • 113
Paras Nath
5.5k 3 9 31
 • 3
 • 9
 • 31
Mithlesh Upadhyay
5.4k 11 40 62
 • 11
 • 40
 • 62
Warrior
5.4k 3 8 11
 • 3
 • 8
 • 11
Arnab Bhadra
5.3k 2 13 26
 • 2
 • 13
 • 26
Aditi Dan
5.3k 7 43 108
 • 7
 • 43
 • 108
Ahwan
5.3k 4 12 38
 • 4
 • 12
 • 38
2018
5.2k 3 19 52
 • 3
 • 19
 • 52
ANKIT CHAUHAN 1
5.1k 3 5 8
 • 3
 • 5
 • 8
Madhab
5.1k 5 11 24
 • 5
 • 11
 • 24
suraj
5.1k 10 40 73
 • 10
 • 40
 • 73
Vicky Bajoria
4.9k 7 51 80
 • 7
 • 51
 • 80
ABKUNDAN
4.9k 1 2 8
 • 1
 • 2
 • 8
Anoop Sonkar
4.8k 15 34 50
 • 15
 • 34
 • 50
just_bhavana
4.8k 3 10 40
 • 3
 • 10
 • 40
A_i_$_h
4.7k 8 40
 • 8
 • 40
Rajesh Raj
4.6k 2 18 55
 • 2
 • 18
 • 55
Aghori
4.6k 3 11 40
 • 3
 • 11
 • 40
visakh r
4.4k 5 15
 • 5
 • 15
neha pawar
4.4k 15 38 60
 • 15
 • 38
 • 60
target2017
4.3k 1 19 36
 • 1
 • 19
 • 36
Prasanna
4.3k 8 63 113
 • 8
 • 63
 • 113
Mojo-Jojo
4.2k 9 49 90
 • 9
 • 49
 • 90
Rohan Mundhey
4.2k 6 34 127
 • 6
 • 34
 • 127
reena_kandari
4.2k 3 46 129
 • 3
 • 46
 • 129
Rucha Shelke
4.2k 101 148 165
 • 101
 • 148
 • 165
vamsi2376
4.1k 4 14 29
 • 4
 • 14
 • 29
kvkumar
4.1k 7 21 75
 • 7
 • 21
 • 75
sonapraneeth_a
4k 7 39 59
 • 7
 • 39
 • 59
Sanket_
4k 2 21 65
 • 2
 • 21
 • 65
Meenakshi Sharma
4k 6 38 76
 • 6
 • 38
 • 76
Lucky sunda
4k 14 48
 • 14
 • 48
saket nandan
4k 5 34 85
 • 5
 • 34
 • 85
rajan
4k 4 15 49
 • 4
 • 15
 • 49
Regina Phalange
4k 3 8 12
 • 3
 • 8
 • 12
prasitamukherjee
3.9k 7 23 44
 • 7
 • 23
 • 44
bad_engineer
3.8k 5 28 62
 • 5
 • 28
 • 62
Purple
3.8k 17 65 127
 • 17
 • 65
 • 127
junaid ahmad
3.8k 2 11 54
 • 2
 • 11
 • 54
Srinath Jayachandran
3.7k 7 21 35
 • 7
 • 21
 • 35
debanjan sarkar
3.7k 8 41 87
 • 8
 • 41
 • 87
Kaushik.P.E
3.7k 2 5 15
 • 2
 • 5
 • 15
Shreya Roy
3.7k 4 24 52
 • 4
 • 24
 • 52
Vicky rix
3.7k 3 26 106
 • 3
 • 26
 • 106
bahirNaik
3.7k 10 44 82
 • 10
 • 44
 • 82
Gate Mission 1
3.7k 2 6 25
 • 2
 • 6
 • 25
26,037 questions
33,646 answers
79,694 comments
31,069 users