GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
rahul sharma 5
11.2k 10 83 271
 • 10
 • 83
 • 271
manu00x
11.1k 5 13 43
 • 5
 • 13
 • 43
santhoshdevulapally
11.1k 5 20 82
 • 5
 • 20
 • 82
saurabh rai
10.9k 11 42 135
 • 11
 • 42
 • 135
Happy Mittal
10.9k 20 52 86
 • 20
 • 52
 • 86
Rahul Jain25
10.8k 9 65 137
 • 9
 • 65
 • 137
sourav.
10.6k 15 54 104
 • 15
 • 54
 • 104
Anu
10.6k 15 60 100
 • 15
 • 60
 • 100
asu
10.2k 12 39 103
 • 12
 • 39
 • 103
Pavan Kumar Munnam
10k 7 16 49
 • 7
 • 16
 • 49
Lokesh .
9.8k 5 21 52
 • 5
 • 21
 • 52
Dexter
9.7k 7 39 110
 • 7
 • 39
 • 110
Pranay Datta 1
9.7k 10 36 102
 • 10
 • 36
 • 102
Desert_Warrior
9.6k 46 107 199
 • 46
 • 107
 • 199
One
9.6k 7 18 32
 • 7
 • 18
 • 32
Tauhin Gangwar
9.3k 5 19 67
 • 5
 • 19
 • 67
ankitrokdeonsns
9.1k 11 53 123
 • 11
 • 53
 • 123
Sandeep Singh
9.1k 108 157 213
 • 108
 • 157
 • 213
$ourav
8.9k 6 19 48
 • 6
 • 19
 • 48
pawan kumarln
8.8k 4 8 20
 • 4
 • 8
 • 20
thor
8.8k 4 60 202
 • 4
 • 60
 • 202
abhilashpanicker29
8.8k 27 43 76
 • 27
 • 43
 • 76
cse23
8.6k 6 54 150
 • 6
 • 54
 • 150
monanshi
8.5k 14 35 91
 • 14
 • 35
 • 91
SiddharthMahapatra
8.3k 2 4 8
 • 2
 • 4
 • 8
Samujjal Das
8.2k 5 36 106
 • 5
 • 36
 • 106
jayendra
8.1k 7 71 131
 • 7
 • 71
 • 131
Anurag_s
8k 23 65 124
 • 23
 • 65
 • 124
Digvijaysingh Gautam
7.9k 4 11 44
 • 4
 • 11
 • 44
Tesla!
7.8k 4 25 57
 • 4
 • 25
 • 57
radha gogia
7.6k 40 196 310
 • 40
 • 196
 • 310
sushmita
7.4k 6 52 135
 • 6
 • 52
 • 135
Sandeep_Uniyal
7.3k 14 72 120
 • 14
 • 72
 • 120
Hira Thakur
7.2k 6 37 103
 • 6
 • 37
 • 103
Sachin Mittal 1
7.1k 25 85 209
 • 25
 • 85
 • 209
Riya Roy(Arayana)
7.1k 6 28 77
 • 6
 • 28
 • 77
Marv Patel
6.9k 8 40 82
 • 8
 • 40
 • 82
khushtak
6.8k 42 134 217
 • 42
 • 134
 • 217
resuscitate
6.8k 10 45 89
 • 10
 • 45
 • 89
KISHALAY DAS
6.7k 9 95 241
 • 9
 • 95
 • 241
Hradesh patel
6.6k 5 38 139
 • 5
 • 38
 • 139
Arnabi
6.4k 5 26 76
 • 5
 • 26
 • 76
Keith Kr
6.3k 22 65 111
 • 22
 • 65
 • 111
Shubham Pandey 2
6.3k 4 19 48
 • 4
 • 19
 • 48
vnc
6.3k 3 12 30
 • 3
 • 12
 • 30
Devshree Dubey
6.2k 3 19 51
 • 3
 • 19
 • 51
joshi_nitish
6.2k 5 10 82
 • 5
 • 10
 • 82
vaishali jhalani
6.1k 7 106 238
 • 7
 • 106
 • 238
Prateek kumar
6k 7 22 84
 • 7
 • 22
 • 84
Manu Thakur
6k 16 39 68
 • 16
 • 39
 • 68
26,059 questions
33,664 answers
79,738 comments
31,078 users