GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
319k 577 1447 2962
 • 577
 • 1447
 • 2962
jothee
92.5k 972 2329 3115
 • 972
 • 2329
 • 3115
Habibkhan
88.6k 15 58 294
 • 15
 • 58
 • 294
Kathleen
66.2k 1154 2199 2523
 • 1154
 • 2199
 • 2523
srestha
65.1k 35 222 625
 • 35
 • 222
 • 625
Bikram
62k 14 138 558
 • 14
 • 138
 • 558
Debashish Deka
56.9k 36 189 500
 • 36
 • 189
 • 500
Praveen Saini
54.9k 96 246 476
 • 96
 • 246
 • 476
Prashant.
52.9k 21 72 325
 • 21
 • 72
 • 325
Kapil
50.4k 22 90 410
 • 22
 • 90
 • 410
Digvijay Pandey
48k 39 162 393
 • 39
 • 162
 • 393
Sanjay Sharma
46.9k 61 295 639
 • 61
 • 295
 • 639
Akash Kanase
45.7k 171 533 843
 • 171
 • 533
 • 843
shekhar chauhan
43.1k 20 212 553
 • 20
 • 212
 • 553
makhdoom ghaya
39.7k 256 1308 1941
 • 256
 • 1308
 • 1941
ManojK
39k 25 107 343
 • 25
 • 107
 • 343
Rajarshi Sarkar
35.6k 52 204 346
 • 52
 • 204
 • 346
LeenSharma
35.3k 11 49 231
 • 11
 • 49
 • 231
rude
34.8k 11 82 292
 • 11
 • 82
 • 292
Pooja Palod
32.9k 45 230 468
 • 45
 • 230
 • 468
sh!va
30.2k 108 371 692
 • 108
 • 371
 • 692
amarVashishth
29.3k 75 220 379
 • 75
 • 220
 • 379
mcjoshi
27.3k 19 70 243
 • 19
 • 70
 • 243
vijaycs
27k 13 48 207
 • 13
 • 48
 • 207
papesh
25.3k 13 60 193
 • 13
 • 60
 • 193
pC
22.8k 46 218 358
 • 46
 • 218
 • 358
focus _GATE
21.4k 30 103 201
 • 30
 • 103
 • 201
Ishrat Jahan
21.2k 467 749 812
 • 467
 • 749
 • 812
Aboveallplayer
20.4k 12 77 174
 • 12
 • 77
 • 174
Rajesh Pradhan
20.3k 13 78 207
 • 13
 • 78
 • 207
Pragy Agarwal
19.8k 21 64 140
 • 21
 • 64
 • 140
sudsho
19.6k 12 20 122
 • 12
 • 20
 • 122
Gate Keeda
19.3k 37 146 207
 • 37
 • 146
 • 207
Sushant Gokhale
18k 7 20 76
 • 7
 • 20
 • 76
akash.dinkar12
17.3k 7 12 41
 • 7
 • 12
 • 41
Himanshu1
16.7k 23 110 207
 • 23
 • 110
 • 207
Vijay Thakur
16.4k 15 135 252
 • 15
 • 135
 • 252
Umang Raman
15.3k 17 51 129
 • 17
 • 51
 • 129
rahul sharma 5
15k 12 109 315
 • 12
 • 109
 • 315
Tendua
15k 17 53 133
 • 17
 • 53
 • 133
manu00x
14.9k 6 19 58
 • 6
 • 19
 • 58
Akriti sood
14.8k 15 151 316
 • 15
 • 151
 • 316
shivanisrivarshini
14.1k 16 63 178
 • 16
 • 63
 • 178
Vikrant Singh
13.7k 59 156 223
 • 59
 • 156
 • 223
sonam vyas
13.6k 25 58 127
 • 25
 • 58
 • 127
Bhagirathi
13.6k 15 70 142
 • 15
 • 70
 • 142
gatecse
13.5k 155 264 327
 • 155
 • 264
 • 327
sourav.
13.4k 16 55 115
 • 16
 • 55
 • 115
अनुराग पाण्डेय
13.4k 22 58 133
 • 22
 • 58
 • 133
Prajwal Bhat
12.5k 10 47 90
 • 10
 • 47
 • 90
27,324 questions
35,176 answers
84,109 comments
33,279 users