The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
328k 738 1616 3170
 • 738
 • 1616
 • 3170
jothee
100k 1186 2532 3395
 • 1186
 • 2532
 • 3395
Habibkhan
97.3k 21 65 341
 • 21
 • 65
 • 341
srestha
71.7k 43 261 723
 • 43
 • 261
 • 723
Kathleen
68.1k 1538 2354 2551
 • 1538
 • 2354
 • 2551
Bikram
64.4k 15 178 693
 • 15
 • 178
 • 693
Debashish Deka
57.7k 45 221 521
 • 45
 • 221
 • 521
Prashant.
56.1k 27 105 383
 • 27
 • 105
 • 383
Praveen Saini
53.5k 116 259 496
 • 116
 • 259
 • 496
Kapil
50.9k 27 96 417
 • 27
 • 96
 • 417
Sanjay Sharma
50.5k 80 336 711
 • 80
 • 336
 • 711
Digvijay Pandey
48.4k 45 177 399
 • 45
 • 177
 • 399
Akash Kanase
47.2k 223 591 900
 • 223
 • 591
 • 900
shekhar chauhan
43.7k 23 218 556
 • 23
 • 218
 • 556
makhdoom ghaya
43.3k 360 1491 2064
 • 360
 • 1491
 • 2064
ManojK
39.4k 26 119 351
 • 26
 • 119
 • 351
LeenSharma
38.4k 14 50 244
 • 14
 • 50
 • 244
Rajarshi Sarkar
35.6k 66 230 356
 • 66
 • 230
 • 356
rude
35.4k 12 82 292
 • 12
 • 82
 • 292
Pooja Palod
33.5k 51 244 477
 • 51
 • 244
 • 477
sh!va
32.2k 118 432 747
 • 118
 • 432
 • 747
Manu Thakur
31.5k 32 74 196
 • 32
 • 74
 • 196
amarVashishth
29.9k 94 234 389
 • 94
 • 234
 • 389
mcjoshi
27.8k 22 79 255
 • 22
 • 79
 • 255
vijaycs
27.6k 16 52 219
 • 16
 • 52
 • 219
papesh
26k 16 73 206
 • 16
 • 73
 • 206
pC
23.2k 61 235 376
 • 61
 • 235
 • 376
Ishrat Jahan
21.8k 582 790 823
 • 582
 • 790
 • 823
focus _GATE
21.6k 34 112 208
 • 34
 • 112
 • 208
Rajesh Pradhan
21.4k 20 118 240
 • 20
 • 118
 • 240
Aboveallplayer
20.6k 12 86 180
 • 12
 • 86
 • 180
Pragy Agarwal
20.1k 28 72 153
 • 28
 • 72
 • 153
akash.dinkar12
20k 7 15 76
 • 7
 • 15
 • 76
sudsho
19.7k 13 22 126
 • 13
 • 22
 • 126
Gate Keeda
19.3k 42 151 210
 • 42
 • 151
 • 210
rahul sharma 5
19k 14 175 427
 • 14
 • 175
 • 427
Sushant Gokhale
18k 9 21 80
 • 9
 • 21
 • 80
Vijay Thakur
17k 18 143 268
 • 18
 • 143
 • 268
Himanshu1
16.9k 37 119 215
 • 37
 • 119
 • 215
sourav.
16k 18 57 126
 • 18
 • 57
 • 126
joshi_nitish
15.8k 7 16 195
 • 7
 • 16
 • 195
Umang Raman
15.6k 17 58 134
 • 17
 • 58
 • 134
Tendua
15.3k 20 56 136
 • 20
 • 56
 • 136
Akriti sood
14.9k 19 168 327
 • 19
 • 168
 • 327
Warrior
14.6k 5 9 28
 • 5
 • 9
 • 28
shivanisrivarshini
14.4k 20 68 184
 • 20
 • 68
 • 184
gatecse
13.7k 187 276 328
 • 187
 • 276
 • 328
Vikrant Singh
13.7k 76 157 230
 • 76
 • 157
 • 230
Bhagirathi
13.7k 20 72 143
 • 20
 • 72
 • 143
sonam vyas
13.6k 30 63 131
 • 30
 • 63
 • 131
29,966 questions
37,647 answers
96,468 comments
35,290 users