GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
295k 543 1385 2882
 • 543
 • 1385
 • 2882
jothee
87.4k 879 2176 3073
 • 879
 • 2176
 • 3073
Habibkhan
78k 12 53 273
 • 12
 • 53
 • 273
Kathleen
64.7k 1034 2102 2496
 • 1034
 • 2102
 • 2496
srestha
58.6k 33 209 595
 • 33
 • 209
 • 595
Praveen Saini
53.7k 87 235 470
 • 87
 • 235
 • 470
Debashish Deka
51.4k 32 175 488
 • 32
 • 175
 • 488
Prashant.
49.3k 18 63 304
 • 18
 • 63
 • 304
Kapil
47.9k 21 89 410
 • 21
 • 89
 • 410
Digvijay Pandey
47.2k 37 154 385
 • 37
 • 154
 • 385
Sanjay Sharma
45.1k 54 269 615
 • 54
 • 269
 • 615
Bikram
44.8k 13 128 498
 • 13
 • 128
 • 498
Akash Kanase
44k 159 503 819
 • 159
 • 503
 • 819
shekhar chauhan
42.9k 18 211 550
 • 18
 • 211
 • 550
makhdoom ghaya
38.8k 232 1175 1873
 • 232
 • 1175
 • 1873
ManojK
37.5k 22 101 342
 • 22
 • 101
 • 342
Rajarshi Sarkar
35.1k 46 196 346
 • 46
 • 196
 • 346
rude
34.1k 10 80 291
 • 10
 • 80
 • 291
LeenSharma
32.5k 11 49 228
 • 11
 • 49
 • 228
Pooja Palod
32.4k 39 228 467
 • 39
 • 228
 • 467
amarVashishth
28.7k 65 216 375
 • 65
 • 216
 • 375
sh!va
28.5k 106 343 649
 • 106
 • 343
 • 649
mcjoshi
25.3k 18 69 234
 • 18
 • 69
 • 234
vijaycs
25.2k 13 47 204
 • 13
 • 47
 • 204
papesh
24.1k 10 57 187
 • 10
 • 57
 • 187
pC
21.5k 37 205 348
 • 37
 • 205
 • 348
Ishrat Jahan
20.9k 431 721 809
 • 431
 • 721
 • 809
focus _GATE
20.8k 29 98 197
 • 29
 • 98
 • 197
Pragy Agarwal
19.5k 21 61 138
 • 21
 • 61
 • 138
Gate Keeda
19.1k 35 145 207
 • 35
 • 145
 • 207
Rajesh Pradhan
18.7k 11 63 191
 • 11
 • 63
 • 191
Aboveallplayer
18.5k 11 74 172
 • 11
 • 74
 • 172
sudsho
17.8k 12 20 120
 • 12
 • 20
 • 120
Himanshu1
16.2k 23 108 202
 • 23
 • 108
 • 202
Vijay Thakur
15.4k 15 127 247
 • 15
 • 127
 • 247
Sushant Gokhale
15.4k 6 18 73
 • 6
 • 18
 • 73
Umang Raman
15.2k 17 50 128
 • 17
 • 50
 • 128
akash.dinkar12
14.6k 7 11 33
 • 7
 • 11
 • 33
Tendua
14.1k 17 49 131
 • 17
 • 49
 • 131
shivanisrivarshini
14k 16 61 174
 • 16
 • 61
 • 174
Vikrant Singh
13.4k 55 156 222
 • 55
 • 156
 • 222
gatecse
13.4k 145 259 326
 • 145
 • 259
 • 326
Akriti sood
13.4k 14 146 311
 • 14
 • 146
 • 311
Bhagirathi
13.4k 15 68 141
 • 15
 • 68
 • 141
sonam vyas
13.2k 21 58 126
 • 21
 • 58
 • 126
अनुराग पाण्डेय
13.1k 18 57 130
 • 18
 • 57
 • 130
Prajwal Bhat
11.9k 10 46 90
 • 10
 • 46
 • 90
Prabhanjan_1
11.9k 7 26 62
 • 7
 • 26
 • 62
Anusha Motamarri
11.6k 10 48 152
 • 10
 • 48
 • 152
manu00x
11.4k 5 13 44
 • 5
 • 13
 • 44
26,254 questions
33,820 answers
80,289 comments
31,172 users